Praktijk delichtkracht is er op gericht om jou te laten groeien vanuit jouw eigen gezonde kracht en kwetsbaarheid. We werken aan jouw persoonlijke vraag. Vaak heeft de vraag of het dillemma waar je tegenaan loopt te maken met (eerder) verlies en/of trauma.

In het leven hebben we te maken met mooie, minder mooie en soms ook traumatische gebeurtenissen. Het verliezen van een persoon, van iets dat je erg dierbaar is, van de veilige thuisbasis door echtscheiding, van gezondheid of van je geboorteland, etc….   Soms te groot om dit verlies- en veranderproces alleen aan te gaan. Het is niet te wegen of te meten. Het is zo erg als het is voor de mens die het overkomt. Rouwen is de keerzijde van liefde en kan heel heftig zijn. De wereld die door gaat en jij die stil staat. Iedereen op eigen wijze. Er is geen blauwdruk voor hoe we met verlies omgaan.

Rouw is als een vingerafdruk, voor iedereen anders.

Om zowel een verandering in je leven, in je werk etc te zetten als het verlies werkelijk te nemen is moed nodig. Heb je de moed verzameld om de verandering aan te gaan of het verlies aan te kijken, wil je dit niet alleen doen en ben je op zoek naar iemand die, met hart, ziel en hoofd, met jou meeloopt in een stuk(je) van jouw rouw- en veranderproces, dan heet ik je van harte welkom in mijn praktijk ‘delichtkracht’. 

Ik begeleid mensen zoals jij, die ernaar verlangen authentiek en autonoom te leven, recht vanuit hun hart óf die de weg van hoofd naar het hart zoeken. Mensen net zoals jij die niet meer alleen bezig willen zijn met overleven, maar die ook weer willen leven. Mensen die nu bereid zijn en nu de verandering aan durven gaan. Mensen die meer vrij willen leven.

Ik nodig je uit naar jezelf te kijken vanuit je eigen basis, jouw fundament. Jezelf opnieuw leren kennen, waardoor je anders kunt gaan voelen en (opnieuw) kunt kiezen en kan gaan leven vanuit je eigen gezonde denken en je eigen kracht en je kunt los trillen vanuit jouw stilstand.

Degene die ik ben

wacht op moed

Degene die ik wil zijn,

degene die ik zal worden

zal me opvangen.

 

Thema’s die in mijn praktijk aandacht krijgen: persoonlijke groei, rouw en verlies (in de brede zin van het woord), echtscheiding, adoptie, trauma, burn out, transitie, levensvraag

Registraties
Praktijk delichtkracht is aangesloten bij het RBCZ; Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 190446R. En bij de Beroepsvereniging Het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen en psychotherapeuten en Agogen) onder licentienummer 104556.

 Vergoeding door verzekeraars

Op de site van Het NVPA staat een overzicht van de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars:   https://nvpa.org/verzekeringen/public

Vergoeding van consulten is een zaak tussen cliënt en verzekeraar. Ik adviseer u dan ook om vooraf te informeren of een behandeling wordt vergoed.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenregeling

Vanuit de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die met ingang van 1 januari 2017 van kracht is, is het vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener de cliënt een laagdrempelige klachtenbehandeling kan aanbieden door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris waarin jou als cliënt kan ondersteunen als expertisecentrum voor klachten en calamiteiten. Het lidmaatschap bij Het NVPA en RBCZ voorzien hierin.

https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

Daarnaast ben ik aangesloten bij een erkende geschillen instantie: S.C.A.G.